Multisensorās telpas — mūsdienīgs risinājums bērnu attīstība

Cik neparasta un izzinoša pasaule ir mums apkārt! Atliek tikai paskatīties, saklausīt, izgaršot, izsmaržot vai sajust pieskārienā. Katra skaņa, krāsa, lieta rada neaizmirstamas sajūtas bērnā, protams, bet arī pieauguša cilvēka dzīvē. Sajūtas, kuras paturam ne tikai atmiņā, bet arī to rosināti radām jaunas – savās gleznās, dzejā, mūzikas skaņdarbos un citos radošos darbos.

Šādu mazu sevis, savu sajūtu un spēju izzinošu pasaules daļu Rēzeknes internātpamatskolas-attīstības centra (RIAC) profesionāļi nolēma izveidot bērniem ar īpašām vajadzībām. Pieejamu galvenokārt saviem audzēkņiem skolā ik brīdi, kad ir iespēja un vajadzība. Ideja pārauga projektā, kas tika aizsākts 2017. gada nogalē.
Šī gada janvārī RIAC noslēdzās ilgtermiņa (2017–2019) projekta «Esmu sajūtās un sirdī ar Latviju» otrais posms. Projekta vadību uzņēmās centra direktore Rita Zommere, savukārt koordinatora darbus – skolotāja un metodiķe Ilona Saule.

Projekta izstādes un īstenošanas procesā tika iesaistīti arī paši skolas audzēkņi. Projekta pirmajā posmā tika īstenots jauniešu iniciatīvas grupas projekts «Multisensorā Latvijas karte», kas guva finansiālu atbalstu ARPC «Zeimuļs» organizē-tajā konkursā. Rezultātā skolas teritorijā atbilstoši Latvijas ģeogrāfiskajām kontūrām tika ierīkota mobila sajūtu karte (t.i., kastes, kas pildītas ar dažādiem sajūtu un kustību prasmju attīstošiem dabas materiāliem – čiekuriem, sūnām, sienu, pupiņām, zīlēm, kastaņiem u.tml.), kas vēlajā rudenī uz ziemas un agra pavasara mēnešiem rada mājvietu RIAC telpās un pārtapa par sajūtu taku. Tā ir pieejama visiem interesentiem, sajust un izgaršot caur dabas materiālu aromātiem sevi kā dabas daļu.

Ilgtermiņa projekta 2. posma realizācijas laikā tika iekārtotas trīs multisensorās telpas RIAC skolēniem, pieaugušajiem un centra apmeklētājiem – mentālo (intelektuālo) prasmju attīstības veicināšanai, kustību un koordinācijas prasmju at-tīstīšanai mācību procesā un ārpusstundu laikā, kā arī relaksācijai, sevis izzināšanai un sakārtošanai, izmantojot speciālo aprīkojumu. Multisensoro telpu Dizaina projektu 2018. gada sagatavoja RIAC pastāvīgais sadarbības partneris – Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Izglītības, valodu un dizaina fakultātes Dizaina interjera programmas docētāji un studenti docentes Ainas Strodes vadībā. Savukārt mācību līdzekļu un speciālā aprīkojuma iegādei tika izmantoti finanšu līdzekļi (4000 eiro), kas piesaistīti no Rietumu bankas Labdarības fonda. Projekta īstenošanā iesaistījās arī individuālie atbalstītāji un brīvprātīgie.

30. janvārī notika šo telpu atklāšana, apmeklētājiem tika piedāvātas dažādas rosinošas un radošas aktivitātes. Protams, pasākuma centrā bija sākumskolas skolēni, kuru aizrautīgajai ieinteresētībai un dabīgajam priekam varēja sekot pārē-jie. Vispirms tika piedāvāta iespēja basām kājām izstaigāt «dabas taku». Skolas sociālā darbiniece Tatjana Iļjina, kura vadīja šo aktivitāti, uzskata, ka šo sajūtu taku ieteicams apmeklēt ne tikai bērniem ar īpašām vajadzībām, bet arī cilvēkiem ar noguruma un izdegšanas sindroma pazīmēm sevis sakārtošanai un harmonizēšanai. To noteikti lielā mērā var attiecināt arī uz relaksācijas telpas iespējām. Kā uzsver aktivitātes vadītāja, šajā telpā, kur ir radīts pārsteidzoši rosinošs gaismas un skaņas apvienojums, mazinās spriedze, palēninās iekšējais ritms un rodas miers un harmonija, uz kuru dabiski tiecas ikviens organisms, atgūstot domu un jūtu līdzsvaru.
Turpinot izzināt dažādas sajūtas, projekta koordinatore I. Saule aicināja apmeklētājus uz mentālo un kustību telpu. Šī projekta ietvaros tika iegādāti šobrīd aktuāli un ļoti nepieciešami bērnu vispārējai attīstībai gaismas galdi, kuri ir lielisks mācību un izklaides līdzeklis, un ar to palīdzību bērniem var iemācīt daudzas dažādas lietas viņam saistošā un interesentā veidā. Iespēja zīmēt smiltīs rada relaksējošu iedarbību gan prātam, gan garam un pamodina radošumu ikvienā. I. Saule uzskata, ka krāsaini akcenti, brīvs ideju lidojums un spēle atraisa tās kvalitātes cilvēkos, kuras ļauj smelties no dzīves visu pozitīvo.
Kustību telpā bērni varēja izpeldēties krāsainajā bumbiņu baseinā, izšūpoties šūpuļtīklā, darboties kopā ar mīkstajiem klučiem vai arī noslēpties teltī – vigvamā kādam vientulības brīdim. Nodarbībās un aktivitātēs, ko var organizēt šajās tel-pās, tiek veicināta bērnu attīstība caur rotaļu un spēli, bērni apgūst ļoti vajadzīgas sadarbības un līdzdarbošanās prasmes, kas savukārt veicinās viņu veiksmīgāku iekļaušanos sabiedrībā.
Vērojot apmeklētāju ieinteresētību un aktīvu dalību, sapratām, ka šī projekta ideja nes gandarījuma sajūtu un ka projektos esam uzsākuši sarūpēt bērniem ar īpašām vajadzībām tik ļoti lietderīgo un vajadzīgo iespēju kopumu, ar kuru palīdzību viņu vispārējai attīstībai būs vēl viena izaugsmes iespēja.

2019.–2020. gadā turpināsies finansiālo līdzekļu piesaiste, lai projekta idejas varētu īstenot pilnā apmērā. Projekta vadītāja R. Zommere pateicas visiem, kas mums jau palīdzēja īstenot projekta pirmos soļus. Aicinām atsaukties brīvas gri-bas cilvēkus, organizācijas – labvēļus, sponsorus un cita veida atbalstītājus, iesaistīties mūsu uzsāktajā projektā. Būsim pateicīgi par jebkura veida atbalstu un palīdzību.

Ženija TRUSKOVSKA un Ilona SAULE

ATVĒRTO DURVJU DIENA

30.janvārī

9.00 – 16.00 notiks Atvērto durvju diena, lai interesenti no skolas, pilsētas un tālākām vietām var iepazīties ar Multisensorajām telpām un to izmantošanas iespējām.

10.00 -10.30 būs sajūtu telpu oficiālais atklāšanas brīdis ar uzlūgto viesu, preses un finansētāju pārstāvju dalību.

Interesentiem obligāti jāpiesakās

 pie Skolas – centra metodiķes Ilonas Saules (tālr. 29479461) , lai pasākuma norisi var koordinēt.

2018./19.m.g. 2.semestrī Multisensoro telpu iespējas tiks izmantotas atbilstoši skolas administrācijas un metodiskā centra izstrādātajai kārtībai mācību un ārpusstundu vajadzībām.

 

Preses relīze

2019.gada janvāra mēnesī RIAC noslēdzās ilgtermiņa projekta (2017 – 2019) „Esmu sajūtās un sirdī ar Latviju” otrais posms. Projekta vadītājs – RIAC direktore Rita Zommere, koordinators – RIAC skolotāja un metodiķe Ilona Saule. Tālāk lasīt šeit Multisenstelpas_projekts_RIAC .

Preses relīze

Ir noslēdzies projekts Preventīvais sociālais darbs mūsdienās: idejas, risinājumi, praktiskā pieredze”, kas īstenots ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) zinātniskais grants pētniecībai  atbalstu laika posmā no 2018.gada 02.aprīlis – 2018.gada 31.decembris. Sasniegts  projektā izvirzītais mērķis:  RTA Labklājības virziena attīstības un zinātniskās kapacitātes pieauguma veicināšana. Tas panākts iesaistot 10 jaunos zinātniekus no dažādām studiju programmām starpvirzienu projekta izstrādē, īstenošanā, projekta produktu izstrādē un izplatīšanā, sekmējot studiju rezultātu uzlabošanu un zinātniskās kapacitātes pieaugumu. Tālāk lasīt šeit RTAgrants_truskovska.

Un atkal paldies valsts budžeta finansētai programmai “Latvijas skolas soma”! Neparasta un oriģināla izrāde. Apburoša mūzika, dejas, moderni kostīmi un pasakaina atmosfēra. Bijām pilnībā aizgājuši pasakā līdzi Marijai un Riekstkodim. Ļoti patika! Paldies!

Muzejstundā “Kā top maize?” 1.1.a klase iepazinās ar maizes tapšanas procesu. Interesi izraisīja jau tikšanās ar pelēnu, kurš palīdzēja skolēniem saprast , cik garš ir ceļš no graudiņa līdz maizei. Ļoti noderīga bija mācību filma , kur bija redzams darba process  sendienās un  arī kā to dara šodien. Skolēniem bija iespēja padarboties ar dažādiem neredzētiem darbarīkiem.  Skolēni dzirdēja daudz jaunu  nedzirdētu vārdu. Īpaši patika kopīga dziedāšana  un mielošanās pie galda.

„LATVIJAS SKOLAS SOMA”

RIAC 1.2.a klase valsts budžeta finansētās programmas „LATVIJAS SKOLAS SOMA”

ietvaros bija iespēja apmeklēt :

Datums

Vieta

Objekts/ programma/pasākums

16.10.2018.

Latgales kultūrvēstures muzejs (Rēzekne)

Muzejpedagoģiskā programma „Pirmo reizi izstādē”- A.Romeres gleznas

17.10.2018.

Ekskursija uz Ludzu

  • Ludzas muzejs- programma par Latvijas dzīvniekiem, ieskats pastāvīgajās ekspozīcijās.
  • Valsts robežsardzes aviācijas bāze-ekskursija.
  • Ludzas pilskalns.

06.11.2018.

Rēzeknes Tautas teātris

Izrāde „Ačgārnās pasakas”

27.11.2018.

Latgales koncertzāle „Gors”- Rēzekne

Ekskursija pa „Gora” telpām.

16.10.2018. 1.2.a klase Latgales kultūrvēstures muzejā (Rēzekne) – Muzejpedagoģiskā programma „Pirmo reizi izstādē”- A.Romeres gleznas – pašu radošie darbi.