Maksima Tanka universitāte – vadošā Baltkrievijas Valsts Pedagoģiskā Universitāte

Mūsdienu Minska – moderna, kompakta, eiropeiska pilsēta. Kārtīga un tīra. Tas ir galvenais Baltkrievijas transporta mezgls, valsts ekonomikas, politikas un zinātnes centrs. Pilsētu nevar gluži nosaukt par tūrisma galamērķi, taču tajā, bez šaubām, atrodas lielākā daļa valsts kultūras objektu.

Bet šoreiz stāsts ne gluži par pašu Baltkrievijas galvaspilsētu , bet gan par  BVPU –  Maksima Tanka Balktrievijas Valsts Pedagoģisko Universitāti.

BVPU  tā ir vadošā Baltkrievijas universitāte valstī, kura sagatavo augsti kvalificētus skolotājus. Universitātes pasniedzēji ir akadēmisko grādu turētāji, un viņi nepārtraukti izstrādā, aprobē tādus izglītības standartus un pamatprogrammas, kuras pēc tam veiksmīgi ievieš pedagoģiskajā praksē – visās izglītības iestādēs .

Iedvesmojušies Latvijas valsts līmeņa pārmaiņām izglītībā un Maksima Tanka Baltkrievijas Valsts Pedagoģiskās Universitātes sasniegumiem izglītībā – Rēzeknes skolu pedagogi no Rēzkenes internātpamatskolas – attīstības centra, Rēzeknes 2. vidusskolas, Rēzeknes 3.vidusskolas, Rēzeknes 6.vidusskolas un Rēzeknes Poļu ģimnāzijas  devās pieredzes apmaiņas braucienā uz tuvāko kaimiņvalsti – Baltkrieviju. Gribas teikt uzreiz – brauciens izdevās, jo tika sasniegts vēlamais, mēs guvām jaunas iedvesmas savu skolu darbam.

Baltkrievijas Valsts Pedagoģiskās Universitātes sagatavotā, īpaši mūsu grupas lūgumiem, stažēšanās programma bija pārpilna dažādām Minskas izglītības iestādēm, kuras apmeklējām, vērojām, mācījāmies, dalījāmies pārdomās, galu gala apbrīnojām šīs valsts pedagogu veikumus.

Pievienojam foto galeriju, lai katram no jums ir iespēja gūt kaut nelielu ieskatu par to, ko redzējām, un varbūt tā būs motovācija jūsu pašizaugsmei.

Paldies visiem un ikvienam, kas šo pieredzes apmaiņas braucienu padarīja tik sirsnīgi emocionalu un profesionāli iedvesmojošu.

Sagatavoja

Rēzeknes internātpamatskolas  – attīstības centra

izglītības metodiķe Ilona Saule

Konference „Motivācija mainīties līdzi laikam”

21.gs., tā pirmās divas desmitgades  ir ienesušas straujas pārmaiņas visās cilvēka dzīves jomās. Māte Daba ir radījusi cilvēku tādu, ka viņš ir spējīgs pielāgoties pārmaiņām. Citam tas padodas labāk, citam sliktāk. Tas, kā cilvēks spējīgs pielāgoties strauji augošām sabiedrības prasībām, ietekmē ne tikai viņa personīgo dzīvi, bet lielā mērā arī profesionālo un karjeras izaugsmi.

Katrs, kurš atrada laiku 05.04.2019 piedalīties RIAC ik gadu rīkotajā  praktiskajā konferencē „Motivācija mainīties līdzi laikam” varēja gūt sev kā cilvēks un profesionālis kaut ko noderīgu: vai tās būtu vērtīgas atziņas no priekšlasījumiem, vai izpratne par tradicionālām un netradicionālām metodēm gara, dvēseles un ķermeņa sakārtošanai, vai iespēja sevi harmonizēt meditācijās, ko vadīja Reiki meistars – skolotājs Fatina Gruznova un koučs – izaugsmes trenere Daina Kivriņa.

Keramikas meistardarbnīca

1.aprīlī  1.1.a., un 1.1.a.B. klases skolēni iniciatīvas „Skolas soma” ietvaros apmeklēja Rēzeknes Tūrisma attīstības centra organizēto keramikas meistardarbnīcu. Skolēniem bija iespēja uzzināt, kas ir keramika, kā jāsagatavo māls, lai ar to varētu darboties. Meistara vadībā bija iespēja izmēģināt pūst dažādus no māla izgatavotus svilpauniekus. Tāpat skolēni attīstīja savas radošās darbības prasmes un iztēli, izgatavojot no māla piemiņas medaļas un dažādas figūriņas.

 „Drāma un citas novitātes valodu mācību jomā kompetenču un iekļaujošās izglītības  kontekstā”

Rēzeknes internātpamatskola – attīstības centrs

26.04.2019. organizē

Meistardarbnīcas Latgales plānošanas reģiona valodu skolotājiem

 Drāma un citas novitātes valodu mācību jomā kompetenču un iekļaujošās izglītības  kontekstā”

 Meistardarbnīcu apakštēmas:

  • radošie darbi latviešu valodas stundās un drāmas elementi sākumskolā;
  • drāma un praktiskā lasīšana iekļaujošās izglītības kontekstā;
  • darbības vārda apguve angļu valodas stundās izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem;
  • teātra elementu izmantošana latviešu literatūras stundās sākumskolā iekļaujošās izglītības kontekstā.

 Dalībnieki saņem 6 stundu apliecinājumu.

Pieteikšanās meistardarbnīcām  pa

e-pastu: riac.metodika@inbox.lv līdz 25.04.2019.

Maksa par pasākumu vienam dalībniekam: 6,00 EURO.

Rekvizīti:

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde

Reģ.Nr.90000025446

Valsts kase

Konta Nr.LV66TREL9810850210010

Norādīt – RIAC seminārs 26.04.2019.

 „Motivācija mainīties līdzi laikam” 

05.04.2019.

Rēzeknes internātpamatskola – attīstības centrs

sadarbībā ar  Rēzeknes pilsētas logopēdu biedrību

 Latgales plānošanas reģiona skolotājiem un atbalsta personālam

rīko  ikgadējo praktisko konferenci

 „Motivācija mainīties līdzi laikam” 

9.30 – 10.00 Reģistrācija
10.00 Praktiskās konferences atklāšana
10.30 – 12.00 ”Alternatīvas terapijas metodes gara, dvēseles un ķermeņa sakārtošanai” (krievu val.)  Fatina Gruznova, Reiki Skolotājs – Meistars, Eiropas starpnozaru pētniecības un izglītības institūts Hannoverā, Naturopātijas fakultātes  doktorants
12.00 – 12.15 Kafijas pauze
12.15 – 15.15 „Motivācija mainīties līdzi laikam – bez stresa un izdegšanas” Daina Kriviņa, Koučs – izaugsmes trenere, eksperte mērķu sasniegšanā
15.15 – 15.30 Noslēgums

Dalībnieki saņems apliecinājumus  par 6 stundām.

Pieteikties semināram pa e-pasturiac.metodika@inbox.lv   līdz 03.04.2019.

 Maksa par semināru vienam dalībniekam: 10,00 EURO

Rekvizīti:

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde

Reģ.Nr.90000025446

Valsts kase

Konta Nr.LV66TREL9810850210010

Norāde maksājumā – RIAC praktiskā konference 05.04.2019.