„Metodiskie ieteikumi individuālā izglītības programmas apguves plāna izstrādei izglītojamajiem ar dažādas pakāpes dziļuma mācīšanās traucējumiem”

6 stundu bezmaksas praktiskais seminārs

Mērķauditorija – pirmsskolas izglītības metodiķi

Vieta: Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs

Laiks: 2019.gada  17.oktobris, plkst.10.00

 Kursu programmas lektori:

Aļona Viļuma – Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra izglītības metodiķe, vispārējās pamatizglītības skolotāja

 Aija Kondrova –  RTA vieslektore, Mg. psych., mg.paed.,  AC metodiķe

 Biruta Ribakova – Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra speciālās izglītības skolotāja

 Sasniedzamais rezultāts:

 Prast veidot un aktualizēt kvalitatīvu  individuālo izglītības programmas apguves plānu (turpmāk – IIP) bērniem ar dažādas pakāpes dziļuma  mācīšanās traucējumiem pirmsskolas izglītības iestādēs.

Pieteikšanās pa e-pastu:  riac.metodika@inbox.lv līdz 15.oktobrim

Vietu skaits ierobežots –  tikai  divi dalībnieki no vienas izglītības iestādes

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *