Atskaites un analīze

Rēzeknes internātpamatskolas – attīstības centra
konsultatīvās un metodiskās palīdzības sniegšanas pasākumu plāns 2018./2019. mācību gadam. centra_plans_18-19

Rēzeknes internātpamatskolas – attīstības centra konsultatīvās un metodiskās palīdzības sniegšanas pasākumu plāns 2017./2018. mācību gadam. centra_plans_17-18

Informatīvais pārskats par Rēzeknes internātpamatskolas – attīstības centra
2016./2017.mācību gadā veiktajām darbībām un to rezultātiem  Informativs_parskats_RIAC

Papildinājumi informatīvajām pārskatam par Rēzeknes internātpamatskolas – attīstības centra 2016./2017.mācību gadā veiktajām darbībām un to rezultātiem Papildinajumi