Bibliotēka

2018./2019. m. g.

Apsveicam ,,Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2018’’ dalībniekus!

ŽŪRIJĀ PIEDALĪJĀS

Bērnu žūrijā: 1.2 a kl. – 4; 4.a kl.– 6

Jauniešu žūrijā”:  5.a – 1; 6. a kl.- 1; 6.b kl.-2; 6.B kl.-2; 7.kl.- 5; 9.kl.-1

Vecāku žūrijā: 3

Kopā: 25

Vislabāk novērtētās grāmatas

Bērnu žūrija (5+ 9+)

Ulrika Kestere. Nelūgtie ciemiņi

Inese Zandere. Zirgā

Salla Simuka. Sirdsmāsas

Jauniešu žūrija (11+15+)

Keisija Vesta. Tu man patīc

Pauls Bankovskis. Kur pazuda saimnieks?

Aivars Kļavis. Melnais akmens

Vecāku žūrija

Kai Āreleida. Pilsētu dedzināšana

Daniels Penaks. Kā romān

I.Cepīte. Ulsiks

24.janvāris

Bibliotekārā stunda 3. a klasei

          ,,Informācijas meklēšana uzziņu literatūrā’’

Mērķis:  paplašināt izpratni par dažādiem uzziņas literatūras veidiem, sniegt iemaņas to lietošanā.

Apgūstamās prasmes:  saprast jēdzienus ,,uzziņu literatūra’’, ,,rādītāji’’, izmantot dažādus palīgrādītājus informācijas meklēšanā.

15.janvāris

Bibliotekārā stunda 2. a klasei

          ,,Informācijas meklēšana bibliotēkā’’

Mērķis: iepazīstināt skolēnus ar tematisko grāmatu kārtojumu bibliotēkā.

Apgūstamās prasmes: atrast vajadzīgo grāmatu, ņemot vērā tematisko kārtojumu.

Lasīšanas sacensības rezultāti

Lasīšanas sacensībā piedalījās:

5.a kl. – 2 skolēni

6.a kl. – 7 skolēni

6.b kl. – 3 skolēni

6.B kl. – 1 skolēns

Apsveicam uzvarētāju –

 skolēnu no 6. a klases E. Zarembu!

 

27.novembris

Bibliotekārā stunda 3./4.B klasei

           ,,Periodiskie izdevumi bibliotēkā’’

Mērķis

Iepazīstināt skolēnus ar jēdzienu ,,periodiskie izdevumi’’, to veidiem un dažādību. Iepazīstināt skolēnus ar periodisko izvietojumu bibliotēkā. Veidot saudzīgu attieksmi pret periodiskajiem izdevumiem.

Apgūstamās prasmes

Atrast un izmantot vajadzīgos periodiskos izdevumus savas skolas bibliotēkā. Izprast periodisko izdevumu nozīmību.

 1.novembris

Bibliotekārā stunda 1.1. a klasei

          ,,Uzvedība bibliotēkā, bibliotēkas lietošanas noteikumi’’

Mērķis

Uzzināt, kas ir bibliotēka un kāpēc tā vajadzīga, kāpēc nevar iztikt bez grāmatām.

Apgūstamās prasmes

Uzvedības normas bibliotēkā, lasīšanas higiēna, abonementa izmantošanas noteikumi.

Oktobris

9.oktobris

Bibliotekārā stunda 1.2. a klasei

,,Es – bibliotēkas lietotājs’’

Mērķis

Nostiprināt zināšanas par bibliotēkas lietošanas noteikumiem, veidot pareizas iemaņas grāmatu lietošanā.

Apgūstamās prasmes

Uzvedības normas bibliotēkā, lasīšanas higiēna, pareiza grāmatu novietošana plauktā.

10.oktobris

Bibliotekārā stunda 4. a klasei

,,Izlasi fragmentu no grāmatas vai dzejoli par Latviju!’’

Mērķis

Iepazīstināt skolēnus ar skolas bibliotēkas grāmatām par Latviju , veicināt skolēnos vēlmi lasīt.

Apgūstamās prasmes

Atrast un izmantot vajadzīgās grāmatas, veicināt lasītprasmi un teksta izpratni.

 Septembris

Piedalīšanās lasīšanas veicināšanas programmā

,,Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija 2018’’

No piedāvātas grāmatu kolekcijas šogad skolas bibliotēka saņēma 15 grāmatas

5+

 • Kaplāna u.c. Kā vilku piemin, tā vilks klāt. – Rīga: Latvijas Mediji,2017.
 • Selli .Mia ir priecīga. – Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2017.
 • Kestere. Nelūgtie ciemiņi. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2017.
 • Dibika. Pastnieks Pele.- Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2017.
 • Zandere. Zirgā. – Rīga: Liels un mazs, 2017.

9+

 • Simuka. Sirdsmāsas.– Rīga: Zvaigzne ABC, 2017.

11+

 • Manfelde. Kurš no mums lidos?- Rīga: Dienas Grāmata, 2017.
 • Kļavis. Melnais akmens.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2018.
 • Š. Hegartijs. Tumšmute.– Rīga: Prometejs, 2018.
 • M.G. Leonarda. Vaboļpuika. – Rīga: Pētergailis, 2017.

15+

 • Bankovskis. Kur pazuda saimnieks?- Rīga: Liels un mazs, 2017.
 • Čainani. Labā un Ļaunā skola. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2018.
 • Vesta. P.S. Tu man patīc. – Rīga: BaibaBooks, 2017.
 • L .Dreiže. Tā runāja Zosu māte.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2017.

Vecāku žūrija

 • Penaks. Kā romāns. – Rīga: Omnia mea, 2018.

 

Kā piedalīties Bērnu žūrijā?

 • Apmeklē skolas bibliotēku!
 • Vaicā bibliotekārei par Bērnu žūriju!
 • Apskati plakātu ,,Lasi un vērtē’’!
 • Izvēlies grāmatu!
 • Izlasi to! Pieraksti, kas tev patika!
 • Izlasi sešas grāmatas!
 • Aizpildi anketu, ko datorā Tev atvērs bibliotekārs!

 

BALVIŅAS UN DIPLOMUS PAR PIEDALĪŠANOS SAŅEMSI  JANVĀRA BEIGĀS SKOLAS PASĀKUMĀ AKTU ZĀLĒ!