Bērnu atpūtas nometne ,,Lai skan!’’

No 15. jūlija līdz 26.jūlijam Rēzeknes internātpamatskolā – attīstības centrs norisinājās bērnu atpūtas nometne ,,Lai skan!’’, kuru apmeklēja  45 bērni vecumā no 6 līdz 11 gadiem.

Nometnes dalībnieki tika sadalīti četrās grupās. Katrai grupai bija savs nosaukums –,,Zemenes’’, ,,Banāni’’, ,,Āboli’’, ,,Mellenes’’. Divu nedēļu garumā nometnes profesionālie pedagogi: Anita Liepiņa,  Sandra Dreždere, Anna Poļaka,  Ineta Urtāne, Ilona Augustova veiksmīgi izmantoja visdažādākās pedagoģiskās metodes, kas sniedza iespēju bērniem radoši darboties, apmeklēt   darbnīcas, domnīcas, rotaļnodarbības pie speciālistiem u.c. aktivitātes,  saturīgi pavadīt brīvo laiku, pilnveidot prasmes un iemaņas, komunicēt savā starpā, rast jaunus draugus.

Nometnes programma bija daudz plašāka nekā sākotnēji tika paredzēta projektā. Aktivitāšu daudzveidība veicināja bērnu socializēšanās prasmju attīstību, personības izaugsmes attīstību, rosināja bērnus veselīgi un interesanti pavadīt brīvo laiku, mācīja darboties komandā. Nometnes dalībnieki katru rītu uzsāka ar rīta rosmi, kurai sekoja radošās darbnīcas, sportiskās aktivitātes. Šai laikā tika īstenotas ne tikai aktivitātes skolas telpās, bet arī ekskursijas un pārgājieni, kas, savukārt, radīja bērnos pozitīvas emocijas.

Caur sajūtām bērni izzināja Latvijas dabu, skolas teritorijā iestādīja koku, apmeklēja un darbojās sajūtu telpā, kur izbaudīja dažādas gaismas, skaņas, pieskārienu, smaržas radītās sajūtas un vienkārši relaksējās. Nometnes dalībnieki apmeklēja Rāznas Nacionālo parku, Valsts robežsardzes koledžu, Kinoloģijas centru, Daugavpils zoodārzu, „GORĀ” noskatījās multfilmu, apmeklēja centru „Juniors”, „Olimpiskā’’ centra peldbaseinu, ,,Jorikā’’ noskatījās teātra izrādi, izbaudīja pozitīvas emocijas zirgu sētā ,,Untumi’’.

Radošajās darbnīcās ,,Es redzu dabu kā krāsu’’, ,,Galda spēļu laboratorija’’, ,,Smilšu un krāsu burvība’’, ,,Acis darba izbijās, rokas darba nebijās’’, ,,Kas cilvēkam sagādā prieku?’’, ,,Būt kopā, būt līdzās’’ bērniem tika dota iespēja radoši izpausties, pafantazēt, atsaukt atmiņā un nostiprināt zināšanas. Pedagogu vadībā viņi iepazinās un pielietoja dabas vides estētikas principus. Aktivitātē ,,Vai pazīsti savu pilsētu fotoattēlos?’’ bērni orientējās pilsētā, meklēja attēliem atbilstošos objektus, diskutēja par tēmu ,,Mana mīļākā dziesma?’, jautri, asprātīgi aizvadīja noslēguma pasākumu ,,Kopā jautrāk!’’.

Visas aktivitātes, radošās darbnīcas tika veltītas bērnu veselīgam dzīvesveidam: sportošanai, ķermeņa norūdīšanai, veselīgai pārtikai, augļu un dārzeņu lietošanai uzturā, pozitīvām emocijām.  Bērni varēja izmantot speciālistu: logopēda, latviešu valodas, angļu valodas, sporta un mūzikas skolotāju ieteikumus un  rekomendācijas.

Interesantas bija radošās stundas kopā ar vecākiem – ,,Skat, ko es jau protu!’’. Tajās speciālistu klātbūtnē bērni demonstrēja savas prasmes un iemaņas, bet vecāki darbojās līdzi.

            Ir patīkami, ka Rēzeknē ir atsaucīgi cilvēki, kuri spēj sniegt gan morālo, gan materiālo atbalstu. Vēlētos teikt paldies Rēzeknes pilsētas Domes priekšsēdētājam Aleksandram Bartaševičam,  darba aizsardzības speciālistei Jolantai Rimšai, ,,Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra” vadītājai  Jevgenijai Kuščai, ARPC jaunatnes lietu speciālistei  Eleonorai Ivanovai, SIA ,,Nūreņas’’ saimniecei Annai Lūzeniecei un viņas komandai, Rēzeknes internātpamatskolas – attīstības centra direktorei Ritai Zommerei, direktora vietniekam- saimniecības pārzinim  Pēterim Bindukam, sociālajam darbiniekam Tatjanai Iļjinai.

Atsevišķs paldies sponsoriem: Igoram Lucijanovam, Ivanam Ribakovam, Kristīnei Ratkevičai- Lusai.  

Paldies, visiem labiem cilvēkiem par atbalstu un sadarbību!

Pieredze ir liela, plānu, ideju uz nākošo vasaru daudz.

Uz tikšanos nākošajā gadā!

Nometnes,,Lai skan!’’ vadītāja V.Škrjaba

Nometnes “Lai skan!’’ vadītāja V.Škrjaba

 

Dalībnieku pozitīvo emociju apkopojums:

-Rinalds: nometnē patika viss. It sevišķi baseina, Untumu apmeklēšana, sejas gleznošana. Patika skolotājas.

-Artjoms:katru dienu sajūsmā! Patika radošā stunda, kur var darboties kopā ar māmiņu. Patika Kinoloģijas centrā suņi. Interesanti bija, ka suņi kalpo cilvēkam.To viņš redzēja pirmo reizi.Patika smilšu darbnīca, parsteidza kā var nokrāsot smiltis. Pirmo reizi redzēja dzīvu zirgu tik tuvu. Sajūsmu izraisīja jāšana ar zirgu. Nākošgad obligāti grib ies uz nometni.

-Liāna:patika baseina apmeklēšana, patika braukt ekskursijās ar autobusu. Katru dienu bija jaunas aktivitātes, nekas neatkārtijās.

-Artis: patika braukt ar zirgu, apmeklēt Daugavpils zoodārzu, zīmēt ar ,,dabas materiāliem- lapiņām, pīlādžogām’’,basām kājām staigāt pa sajūtu taku.

-Patriks: pirmo reizi biju baseinā. Patika zīmēt, no krāsainā papīra uztaisīt lidmašīnas un lidināt tās.

-Arnolds:nometne patika. Iespaidi no baseina un no Robežsargu muzeja apmeklējuma.

-Amanda: vēl gribētu divas nedēļas apmeklēt nometni! Ļoti patika zirgi, visas ekskursijas, sporta aktivitātes. Nākošgad atkal gribētu būt pie Jums.

 -Evija: patika zvēru dārzs, atpūta svaigā gaisā, ļoti sajūsmoja sejiņu apgleznošana. Garšīgi baroja- ēdienu pasniedza vienreizējos lietošanas traukos, katram savu.

-Jurijs: ļoti patika Robežsargu muzejā. Radās iedvesma, ka savu dzīvi saistīšu  ar militāro jomu.

 

Kursi speciālajā izglītībā

2019.gadā  no augusta līdz novembrim ir iespēja pieteikties RIAC organizētajos  pedagogu profesionālās kompetences pilnveides bezmaksas (A 8) tālākizglītības kursos speciālajā izglītībā.

Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu mācību grupas:

„4 – 6 gadīgo  bērnu intelektuālās attīstības psiholoģiski pedagoģiska  izvērtēšana, procedūra un rezultātu  analīze, nodarbību un korekcijas pasākumu  metodiskais nodrošinājums. Pedagogu un atbalsta personāla  darbs ar vecākiem”.

Datums :     22.08. 2019. un  23.08.2019.

Laiks:         9.00-17.00

Vietu skaits ierobežots

Vispārizglītojošo skolu pedagogu mācību grupas:

„Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana, skolas atbalsta komandas darba organizēšana, strādājot ar izglītojamajiem ar kombinētiem attīstības traucējumiem”

Datums:   22.10.2019.,   23.10.2019.,   24.10.2019.,   25.10.2019.

Laiks:    10.00-18.00

Vietu skaits ierobežots

Pieteikties kursiem pa e-pastu riac.metodika@inbox.lv (obligāti noradīt kursu nosaukumu un datumu)

Kursu norises vieta:    Rēzeknes internātpamatskola – attīstības centrs,     F. Varslavāna ielā 5, Rēzeknē

Latvijas skolas soma

23.maijā Rēzeknes internātpamatskolas – attīstības centra 4.a  klases skolēni  programmas “Latvijas skolas somas” ietvaros devās ekskursijā uz Daugavpils ZINOO centru un Daugavpils Skrošu rūpnīcu.

Bērni dalījās savos  iespaidos:

Sintija: Skrošu rūpnīcā rādīja filmu par to, kā taisa skrotis.Visvairāk man patika šaut mērķī. Zinoo centrā man patika spēlēties smiltīs, kuras mainīja krāsu.

Kristaps: Zinoo centrā varēja salikt visus iekšējos orgānus cilvēka ķermeņa modelī. Tas bija grūti! Un vēl man ļoti patika spēlēt uz klavierēm.

Adriāna: Skrošu rūpnīcā mums rādīja dažāda lieluma skrotis. Redzēju, ka ar ļoti mazu skroti var nošaut pīli. Zinoo  centrā man patika skatīties mikroskopā .

Paldies! Mums ļoti patika!

Skolas somas dotās iespējas ir izmantotas.

          

Rēzeknes internātpamatskolas  – attīstības centra 4. – 7.klašu cītīgākie grāmatu lasītāji, arī Bērnu un jauniešu žūrijas dalībnieki šī gada 16.maijā devās jaukā ekskursijā pa Vidzemes, mūsuprāt, skaistākajām vietām.

Pārbraukuši Latgales un Vidzemes robežupei Aiviekstei, mēģinājām atrauties no mobilajiem telefoniem, sākām pētīt mūsu Latvijas skaisto dabu. Madona – lielākā pilsēta, kurā diemžēl nepakavējāmies, bet jau pl.10.00 bijām Vecpiebalgas pagasta „Saulrietos” – rakstnieka Kārļa Skalbes memoriālajā muzejā.

Mūs pārsteidza daudz kas – vispirms, muzejā ieejot, ir jāuzvelk kājās auduma čības, jāprot ar tām staigāt, gan ejot no vienas telpas uz nākošo, gan pārvietojoties pa kāpnēm. Gide Ilona Muižniece ļoti jauki iepazīstināja ar K.Skalbes personību, viņa nozīmi Latvijas kultūrvēsturē, gan arī ļāva it kā rakstnieka acīm paskatīties no balkona uz skaisto Alauksta ezeru, gan dzejnieka un viņas dzīvesbiedres tulkotājas Lizetes atdusas vietu un kokiem, kokiem, kokiem… Skolēniem ļoti patika šī neparastā, vēsturiskā māja un gleznainā apkārtne.

Piebraucot pie Braku memoriālā muzejs ieejas celiņa, redzējām uz soliņa sēžam kādu vienkāršu sievieti, bet izrādījās, ka tā ir mūsu gide Anna Kuzina. Jauki bija visiem kopā sasveicināties ar rakstnieku, sakot korī Labdien, mīļo Blaumani!” Pilsētas bērniem daudz kas šai teritorijā likās nesaprotams, piemēram, kas ir piedarbs, kas ir vāgūzis, kādam nolūkam ir bijusi būvēta viena vai otra lielāka vai mazāka ēka. Interesanti bija iziet cauri rijai, mēģināt saprast, kā var apstrādāt linus, kā var izkaltēt labību, kā strādāt tikai skala gaismā garajos rudens un ziemas vakaros. Saimes galā, R.Blaumaņa, kā viņa mammas istabās, šķiet,  joprojām jūt rakstnieka klātbūtni. Tā viens no skolēniem pēc ekskursijas atzina, ka šeit, Braku memoriālajā muzejā,  saglabājas latviešu tradīcijas.

Kā var būt Vidzemē un neiepazīties ar šī novada simbolu – Gaiziņkalnu? Skaista apkārtne, bet, kad tu esi uzkāpis 362 metrus augstajā virsotnē, tik tiešām vari apbrīnot mūsu mazās, bet gleznainās Latvijas skaistumu, varenumu, dabas pasakainās ainavas.

Ekskursija bija „pamācoša, interesanta un aizraujoša”, tā rakstīja Artis. Agrita domāja, ka tā bija lieliska. Visi ceļotāji bija apmierināti ar saturīgi pavadīto dienu un lielisko iespēju ceļot. Skolas somas piedāvātā programma tika realizēta.

            Latviešu valodas un literatūras skolotāja Anna Sidarāne.

Muzejstunda „Senās rotaļas un spēles”

Muzejstundā „Senās rotaļas un spēles” skolēni izspēlēja spēles, ko kādreiz spēlēja viņu vecvecmāmiņas, ejot ganu gaitās un rotaļājoties mājās kopā ar citiem maziem bērniem. Īpaši patika griezt vilciņu, ripināt bumbiņas bedrītēs , mest kamoliņu ar karoti. Noteikti kādu no spēlēm bērni varēs izmantot , spēlējot ar saviem brāļiem un māsām vai draugiem.