Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

ESF projekts

Projekti

Rēzeknes internātpamatskolas-attīstības centra 3. un 4.klašu izglītojamie iepazīst ādas apstrādes procesu

2019.gada 24.janvārī Rēzeknes internātpamatskolā-attīstības centrā ciemojās ādas apstrādes meistars Andris Ločmelis no Balvu novada un piedāvāja  3.a, 4.a un 3.,4.B  klases izglītojamajiempraktisku un radošu nodarbību “Ādas izstrādājumu meistars”.

Nodarbības gaitā skolēni iepazinās ar ādas apstrādes veidiem un instrumentiem, noskaidroja profesijas ieguves iespējas un zināšanas, kas nepieciešamas, lai varētu izgatavot izstrādājumus no ādas, kā arī darbojās pastāvīgi meistara vadībā un veidoja sev  ādas apstrādes produktu – ādas aproci.

Skolēni darbojoties individuāli iepazinās un mēģināja strādāt pastāvīgi ar tādiem pielietojamiem instrumentiem kā āmurs, iespiedprese, īlēns, kniedētājs, aizzīmētājs, malu griezējs, caurumotājs. Meistara vadībā tapa interesantas un personalizētas rokassprādzes, kas katram izglītojamajam paliks atmiņā ar izstrādājuma veidošanas procesu un iejušanos amatnieka un ādas apstrādes meistara lomā.

Pasākums tika īstenots projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Sagatavoja:

Rēzeknes internātpamatskolas-attīstības centra pedagogs karjeras konsultants Karolīna Vogina

Uzsākts ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Rēzeknes internātpamatskolā – attīstības centrā  šajā mācību gadā tiek uzsākts jauns ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, kas tiek realizēts sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi un Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA)  parakstīto sadarbības līgumu par Eiropas Savienības fondu darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa «Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs» projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 «Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs» īstenošanu.

Rēzeknes internātpamatskolas-attīstības centraizglītojamie izzina dažādas profesijas

Rēzeknes internātpamatskolā-attīstības centrājau otro mācību gadu tiek īstenots projektsNr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, kas sniedz iespēju iesaistīt skolēnus dažādos pasākumos ar mērķi uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem, nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās.

Kopš 2018.-2019.mācību gada karjeras atbalsta pasākumu plāna apstiprināšanas, Rēzeknes internātpamatskolā-attīstības centrā jau ir notikuši daudzveidīgi karjeras atbalsta pasākumi par projekta izmaksām –nodarbība “Profesija caur objektīvu” ar fotogrāfu Ritvaru Pujatu, mācību ekskursija 7.,8.,9.klašu izglītojamajiem uz uzņēmumu SIA “LEAX Rēzekne” RSEZ ar nodarbību “No metāla līdz metāla izstrādājumiem”, kā arī izglītojoša nodarbība “Kas pavāram katliņā?” 7.-9.klašu skolēniem ar profesionālu pavāri Samantu Gaili, kā arī pedagoga karjeras konsultanta piedāvātās grupu konsultācijas – nodarbības.

Pasākuma “Profesija caur objektīvu ” laikā, kas notika 31.oktobrī,izglītojamie klausījās informāciju par fotogrāfa darba specifiku, dotās profesijas  apguves iespējām un prasmēm, kas nepieciešamas strādājot dotajā jomā, kā arī  iepazinās ar nepieciešamo tehniku, novēroja fotogrāfa darba paraugdemonstrējumu-praktiski  iepazinās ar  fotografēšanas pamatiem – par fotogrāfiju veidiem, kompozīcijas izveidi, gaismu   pielietojumu, uzstādījumu un regulēšanu, veido izpratni par fototehniku un tās estētikas specifiku.

Skolēniem bija iespēja arī piedalīties praktiskā meistarklasē, kur apguva fotografēšanas pamatprasmes ,  saņēma zināšanas par dažādu fotoaparātu pielietojumu, kā arī mēģināja fotografēt ar telefona kameras palīdzību pielietojot iegūtās zināšanas.

Mācību ekskursijas uz uzņēmumu SIA “LEAX Rēzeknes ” RSEZ un nodarbības “No metāla līdz metāla izstrādājumiem” ietvaros izglītojamie iepazina uzņēmumā strādājošo profesionāļu darba apstākļus, specifiku, metāla apstrādes procesu.

Apskatoties uzņēmuma iekārtojumu, aprīkojumu un klausoties uzņēmuma darbinieka stāstījumu, skolēni noskaidroja,kāds ir metālapstrādes ražošanas process, kāds tehniskais nodrošinājums nepieciešams metālapstrādes uzņēmumā un  vēroja, kā tiek izgatavotas auto detaļas SCANIA un VOLVO zīmoliem. Uzņēmuma darbinieki savā stāstījumā skaidroja, ka, lai strādātu metālapstrādes nozares uzņēmumā un nepārtraukti augtu profesionālajā jomā,  ir nepieciešams apgūt eksaktās zinātnes  un jāattīsta valodu prasmes, jo  prece pārsvarā tiek ražota ārzemju tirgum, tāpēc ir jāprot sazināties vairākās valodās. Kaut arī uzņēmumā vairums darbinieku ir vīriešu kārtas pārstāvji, skolēniem bija iespēja noskaidrot, ka te strādā arī sieviešu dzimuma pārstāves-pārsvarā loģistikas jomā, kas nodarbojas ar produkcijas piegādi līdz pasūtītājam.

Toties,27. novembrī notika nodarbība “Kas pavāram katliņā?”, kur  izglītojamieklausījās informāciju par pavāra profesijas darba specifiku, darba apstākļiem,  izglītības un prakses iespējām, noskaidroja nepieciešamās iemaņas un prasmes, kas nepieciešamas konkrētajā profesionālajā jomā.

Nodarbības otrajā daļā  izglītojamie  izmēģināja sevi pavāra lomā – darbojās praktiski pavāra vadībā, kur  iepazinās ar ēdiena pagatavošanas instrumentiem un gatavoja saldu kārumu, kā rezultātā veidojās izpratne  par to, ka attīstīt sevī ēdiena noformēšanas un  pagatavošanas prasmes, kas noderīgas pavāra profesijā, var patstāvīgi un jau no mazotnes.

Rēzeknes internātpamatskola –attīstības centrs izsaka pateicību par piedāvātajām aktivitātēm Rēzeknē pazīstamam un novērtētam fotogrāfam Ritvaram Pujatam, uzņēmumam SIA “LEAX Rēzekne” RSEZ un pavārei, RTA pārtikas tehnoloģiju laboratorijas darbiniecei Samantai Gailei.

Rēzeknes internātpamatskolas-attīstības centra

 pedagogs karjeras konsultants

Karolīna Vogina