Personāls

Skolas vadība
Direktore Rita Zommere ritabreta@inbox.lv
Direktora vietniece mācību jomā Anna Deksne ande2@inbox.lv
Direktora vietnieks audzināšanas jomā Aivars Augustovs zivotaajs@inbox.lv
Direktora vietniece metodiskajos jautājumos Inna Guseva Inna.guseva@inbox.lv
Direktora vietnieks – saimniecības pārzinis Pēteris Binduks peteris.binduks@inbox.lv
Direktora vietniece pirmsskolas izglītībā Irēna Zdanovska
Direktora vietniece informācijas jautājumos Irina Kruste Ixa12@inbox.lv
Lietvedības pārzine Iveta Krutikova logopeduskola@rezekne.lv
Medicīnas personāls
Skolas medmāsa Anna Bērziņa
Skolas medmāsa Jekaterina Pavlovska
Skolas medmāsa Mirdza Brencēna
Fizioterapeite Jūlija Bogdanova
Atbalsta personāls
Sociālais pedagogs Indra Kolendoviča indrakolendovica@inbox.lv
Sociālais darbinieks Tatjana Iļjina  tatjanailjina70@inbox.lv
Skolas psihologs Irina Kruste Ixa12@inbox.lv
Skolas psihologs Alla Olutnika
Skolas psihologs Nalālija Oparina – Valaine
Skolas psihologs Sandra Opincāne  sandraopincane@gmail.com
Logopēde Aljeta Korošenko aljeta@inbox.lv
Logopēde Alla Olutnika
Logopēde Irēna Finogejeva
Logopēde Anna Deksne ande2@inbox.lv
Logopēde Veneranda Kudrjavceva
Logopēde Irēna Saule sauleirena@inbox.lv
Logopēde Ņina Tužilkina
Logopēde Sandra Dreždere
Logopēde Inga Avdijanova
Logopēde Aina Verze
Logopēde Evita Barkane