Valsts pārbaudes darbi

Valsts pārbaudes darbi 3. klases izglītojamiem

Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu notiek:

 • latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2019. gada 7. janvāra līdz 20. februārim, rakstu daļa – 21. februārī;
 • mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2019. gada 7. janvāra līdz 20. februārim, rakstu daļa – 21. februārī;
 • matemātikā (rakstiski) – 2019. gada 27. februārī.

Diagnosticējošais darbs latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa notiek 2019. gada 5. martā.

 

Valsts pārbaudes darbi 6. klases izglītojamiem

Diagnosticējošie darbi notiek:

 • latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2019. gada 7. janvāra līdz 19. februārim, rakstu daļa – 20. februārī;
 • mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2019. gada 7. janvāra līdz 19. februārim, rakstu daļa – 20. februārī;
 • matemātikā (rakstiski) – 2019. gada 26. februārī;
 • latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2019. gada 28. februārī;
 • dabaszinībās (rakstiski) – 2019. gada 7. martā.

 

Valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi

Eksāmeni notiek:

 • latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – rakstu daļa – 2019. gada 22. maijā, mutvārdu daļa – 22. un 23. maijā;
 • latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti, centralizēti) – rakstu daļa – 2019. gada 22. maijā, mutvārdu daļa – 22. un 23. maijā;
 • vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) – rakstu daļa – 2019. gada 29. maijā, mutvārdu daļa – 29. un 30. maijā;
 • matemātikā (rakstiski) – 2019. gada 4. jūnijā;
 • mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – rakstu daļa – 2019. gada 6. jūnijā, mutvārdu daļa – 6. un 7. jūnijā;
 • Latvijas vēsturē (rakstiski) – 2019. gada 11. jūnijā.